# روی_احســــــاســــــــــم!!!!__غبار_صد_ساله_نشسته
روی احســــــاســــــــــم!!!! غبار صد ساله نشسته است خودت را خسته نکن غریبه به این زودی ها پاک نمی شود! دستـــــــان تو هم دیگر فایده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید