# تــــا_آنـچــه_احـســـاس_مـیـکنــد_را_نـــگـویـــد
خیــلــی سخــت اســـت! آدم بــخــواهـــد تمــــام وقـــت مـــراقـــب خــودش بـــاشـــد، تــــا آنـچــه احـســـاس مـیـکنــد را نـــگـویـــد...! ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید