چوب کبریت سر دارد، اما مغز ندارد.

بنابراین هر موقع که برخورد کوچکی به وجود می آید، چوب کبریت به سرعت مشتعل

و

شعله ور می شود.

اثرات این شعله ور شدن می تواند ویران کننده و مخرب باشد.

آتش آن می تواندخیلی از چیزها را احاطه کند و سبب ویرانی و تباهی می شود.

/ 3 نظر / 9 بازدید

عالی بود متن [تایید][تایید]

محمد

آواز عاشـقانه ی ما در گلو شکـست... حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست... آن روزهای خوب که دیدیم ، خواب بود خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست...

sana

[گل][گل][گل][گل][گل]