♥آغوشــــــــی باش و مرا به اندازه تمام اشتباهاتم بغل کن♥

♥بدون آنکه حرفی میانمان ردو بدل شود♥

♥فقــــــط نگاه باشد و نفس♥

♥زنــــــــــدگی آنقدر ها دوام نمی آورد♥

♥همــــین حالا هم دیر است

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید