لخته می‌شوند ثانیه ها
-وقتی که باد
لَختِ موهایت را، روی تن لختم سر می‌دهد، پایین می‌برد
و تو رخت تنت را پهن کرده ای روی بند بند وجودم-
به مثابه خونی، از رگ مردی که دلش سخت گرفته است
/ 1 نظر / 9 بازدید
علی فلسفی

گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم ، لم میدهم و به بدبختیهایم لبخند میزنم... مردم فکر میکنند هیچ مشکلی ندارم ، اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب است... آدم هم نمی تواند همیشه بخوابد! چارلی چاپلین