روی احســــــاســــــــــم!!!!

غبار صد ساله نشسته است

خودت را خسته نکن غریبه

به این زودی ها پاک نمی شود!

دستـــــــان تو هم دیگر فایده ندارند...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_._._._._._._._._._._._._._._._._._

گاهی دلم ازهرچه آدم است میگیرد..

گاهی دلم ۲ کلمه حرف مهربانانه میخواهد..!

نه به شکل “دوستت دارم”یا”بی تو میمیرم”!

ساده شاید..

مثل ‘دلتنگ نباش..فردا روز دیگریست..’/ 0 نظر / 8 بازدید