کسب درآمد" 

تنهایی یعنی

شب ها اونقدر شعر بخونی و رو تختت فکر و خیال کنی تا بالاخره با اشک خوابت ببره

و من همیشه اینگونه می خوابم …

اخرین مطالب