کسب درآمد" 

تو زندگی ، یه جایی هست ،

بعد از کلی دویدن ،

یهو وایمیستی ،

سرتو میندازی پایین و آروم میگی :

دیگه زورم نمی رسه !
اخرین مطالب